Den 9. april 1940

Kampen ved Lundtoftbjerg

Tyskerne på Hovedvej 10

I alt 4 fotos

Set fra øst mod vest
Hovedvej 10 hvor opklarings-enheden er blevet stoppet.


Her ses:
De to panservogne af mærket Sd.Kfz. 222 som er blevet stoppet af danskernes 20mm kanoner.
Bagved er motorcykler af mærket BMW R75 og enhedens infanterister som ligger i dækning i vejens østlige grøft bag et buskads, og som prøver at besvare danskernes ild.

Bagved ses kampvogne som er blevet sat ind for at omgå den danske stilling.Set fra øst mod vest
Hovedvej 10 hvor opklarings-enheden er blevet stoppet.


Her ses:
Nærbilledeaf opklaringsenhedens folk som har forladt deres motorcykler af mærket BMW R75 og som ligger i dækning i vejens østlige grøft bag et buskads, og som prøver at besvare danskernes ild.

Bagved ses infanterister og kampvogne som er blevet sat ind for at omgå den danske stilling.Set fra nord mod syd
Hovedvej 10 hvor opklarings-enheden er blevet stoppet.


.

Her ses:
Nærbillede af panservognene som er blevet stoppet. Røgen går lige op, da det var vindstille denne morgen.
Bagved i vejens østlige grøft, bag noget beskads, ligger mandskabet fra opklaringsenheden i dækning og prøver at besvare danskernes ild.Set fra syd mod nord
Hovedvej 10 hvor opklaringsenheden er blevet stoppet.


Her ses:
Nærbillede af ordonnansen fra opklaringsenheden melder tilbage til kompagnichefen at
opklaringsenheden er blevet standset. Hvorefter et angreb med kampvogne og infanteri sættes ind for at omgå den danske stilling.Tilbage til forsiden