Amerika på landkortet

Inspiration til modelopstillinger

Opdagelsen af Amerika

Fra Useborne Book of World History

Tilbage til forsiden