Danmark: Jylland den 9. april 1940

I styrkeforhold 1:1


Montre 20. Haderslev, Kasernen

I alt 25 figurer

Plancheskitse 20

Opstillingen viser
Situationen omkring Christianfeldvej, Gammelting og Nørregade kl. 8.05 – 8.15



Den færdige opstilling
Der udføres et modeludsnit af området


Situationen omkring Christianfeldvej, Gammelting og Nørregade kl. 8.05 - 8.15

Ved Shelltanken
Tyskerne i stilling med en 37 mm panserværnskanon ved Shell-tanken i Nørregade



Ved Kasernen


Overofficiant Jacobsen


Danske soldater i stilling ved kasernens sydport

I Nørregade


Motorcyklist (dræbt) i Nørregade


Malermesterens Opel Olympia i skudlinien


Politibetjente

Den færdige opstilling

Der udføres et modeludsnit af området. Læs Lindebergs bog side 62 - 65.

Modelopstillingen viser

Situationen omkring Christianfeldvej, Gammelting og Nørregade kl. 8.05 – 8.15. Uddybende tekst vil blive tilføjet.

Tilbage til forrige side