Danmark: Jylland den 9. april 1940

I styrkeforhold 1:1

Udstilling på Dybbøl 1997

Montre 16. Kampen ved Lundtoftbjerg

I alt 215 figurer

Plancheskitse 16

Opstillingen viser
Situationen fra kl. 4.50 til ca. 5.10 hvor kampvognene sættes ind.

Der er vist 20 danskere mod 190 tyskere med 20 panser og kamp-vogne.På Dybbøl Banke 1997
S. Aa. Bundgaard som 83 årig i 1997, fortæller ved glasmontren til åbning af udstillingen "I stridens egn".

Udstillingshøjden er 120 cm og grundplanen 80 x 120 cm.Tyske kampvogne og infanteri indsættes for at omgå danskerne.Danske soldater med 20 mm kanon. Fra venstre er det 19/Olsen, 11/Hansen, 10/Dalum og S. Aa. Bundgaard.Den færdige opstilling

Der er udført en model af landskabet ved Lundtoftbjerg. Læs Lindebergs bog side 40 - 45.

Modelopstillingen viser

Situationen fra kl. 4.50 til ca. 5.10 hvor kampvognene sættes ind. Placeringerne skal ses fra danskernes ende af montren, hvor vi ser motorcykelførerne på gården Lundtoftbjerg (som ikke er vist) der venter på de kæmpende i felten. I alt er vist 20 danskere mod 190 tyskere, hvilket er et godt billede, af det samlede styrkeforhold i Sønderjylland på denne dag.

Hvor ved vi det fra ?

Sergent Frederiksen talte 18 kampvogne ude på stedet. Et kampvognskompagni bestod af 3 delinger á 5 stk. + 1 kommandogruppe på 3 stk. Blitzkrieg s. 163. Typerne var Pz. Kpfw. IA, IB, IIC og Befehl IB, beskrætet ifølge fotograf Christensens billeder fra Åbenrå (Frihedsmuseets fotoarkiv).

Tyske kampstyrker der over-skred Sønderjyllands grænse

Det var 3 motoriserede maskingevær-bataljoner og 40.panserafdeling med ca. 70 kampvogne i 3 kompagnier.
Det var den kampberedte fortrop af i alt ca. 25.000 mand der blev sat ind over Sønderjyllands grænse den 9. April 1940.

Tyske styrker
fra 170. division
koncentreret på hovedvej 10

Det 391. og 399. Infanteri Regiment gik over Kruså. 4. og 13. Motoriserede maskingevær bataljon rykkede op over Tønder og Kruså, men det er uklart hvordan de var fordelt på overgangsstederne. Der må have været mindst en motoriseret infanteri bataljon (ca. 1.000 mand) samt et kampvognskompagni i front på hovedvej 10. I montren er vist styrker i kompagnistørrelse (ca. 150 mand), hvilket anses som et minimum af de styrker danskerene var i kamp med.

Tilbage til forrige side