Danmark: Sjælland den 9. april 1940

I styrkeforhold 1:1


Montre 15. Kampen om Amalienborg

I alt 110 figurer

Plancheskitse 15

Opstillingen viser
Styrkerne som kæmpede ved Amalienborg Kl. 5.10 - 6.00

Den færdige opstilling
Der skal udføres en model af Amalienborgområdet med placering af de forskellige grupper under træfningen.


Vagten 27 mand (2 såret)Kpt. Henningsen/Pr.t. Hartnack, Lt. Benzon m. 1. forstærk. 19 mand (1 såret), Off. Nilsson m. 2. forstærkning og tyskere

Mødet på Amalienborg
i Christian d. 10´s arbejdsværelse

Fra venstre er det
Rechnitzer, Prior,
Bardenfleth, Munch,
Mohr, Stauning,
Alsing Andersen , Christian X, Alexandrine og Kron.pr. Frederik.Vagtstyrken
Posthavende på pladsen og postfrie fra vagtstuen med 2 sårede (50 Agger og 315 Bertelsen)1. forstærkning
Som tog stilling ved Frederiksgade/Bredgade og Residenspalæ/Amaliegade med 284 Garmer såres hér2. forstærkning og tyskere


2. forstærkning tog stilling ved Frederiksgade/Bredgade


Tyske grupper rykkede frem af Bredgade og Amaliegade

Den færdige opstilling

Der skal udføres en model af Amalienborgområdet med placering af de forskellige grupper under træfningen.
Situationen er omtalt i Lars Lindebergs bog "De så det ske den 9. april" på side 20.

Modelopstillingen skal vise

Situationen fra kl. 5.40 til hvor forstærkningerne af de 2 første grupper fra Livgardens kaserne ankommer.
Med visse tidsforskydninger, viser scenariet de gardere der var med i kampen.

Tilbage til forrige side