Danmark: Sjælland den 9. april 1940

I styrkeforhold 1:1

Plancheskitse 13

Montre 13. Masnedøfortet Kl. 5.00

I alt 95 figurer

Skitse Kernwein

Opstillingen viser
80 tyske faldskærmsjægere landsættes med den hensigt at sikre fortet samt Masnedø- og Storstrømsbroen.
Lederen af aktionen henvender sig med parlamentærflag til fortets besætning og spørger hvor “de andre” er henne.


Den færdige opstilling
Der skal udføres en model af området foran fortet hvor landsætning fandt sted.De tyske faldskærmsjægere var blandt verdens bedste soldater
i 1940.

Her ses en gruppe der sikrer sig våbencontainere samt en gruppe der angriber under dække af en maskingeværskytte og hjælper. Angrebet på fortet foregik i "luntetrav".Lederen af aktionen henvender sig med parlamentærflag til fortets besætning og spørger hvor “de andre” er henne.

De får at vide af Kernwein at der kun er to ubevæbnede marinesoldater og 3 civilister.

Fortets besætning fra venstre:
En kalkun, Kernwein (briller), Olaf Jensen, H. Schmidt, Poul Schmidt, Fru Ellen Schmidt og
Grand Danoisen "Tuf".Den færdige opstilling

Der skal udføres en model af området foran fortet hvor landsætning fandt sted.
Situationen er omtalt i Lars Lindebergs bog "De så det ske den 9. april" på side 30

Modelopstillingen viser
Historiens første angreb med faldskærmstropper

Fortet var i "mølpose" og besætningen bestod af to værnepligtige og en fortmester.
Krigshistoriens første angreb med faldskærmstropper var som forfatteren Lars Lindeberg skriver "Et slag i luften". 1.Faldskærmsjægerregiment 4. Kompani, 2 delinger på i alt 80 mand under w. lt. Alkmer Von Hove deltog i aktionen.
Opstillingen viser i princip, hvorledes en tysk luftlandsætning kunne have foregået ved Masnedøfortet.
Soldaterne faldt fra 120 meters højde på 20 sekunder kun bevæbnet med en pistol.

Efter landing handler det om hurtigt at finde sine våben i en våbencontainer før enheden er operationsklar.

Tilbage til forrige side