Danmark: Sjælland den 9. april 1940

I styrkeforhold 1:1


Montre 11. Middelgrundsfortet

I alt 5 figurer

Plancheskitse 11

Opstillingen viser
“Kanonen der ikke skød” på Middelgrundsfortet

Den færdige opstilling
Der udføres et udsnit af fortet omkring "kanonen" med en malet baggrund af Sjællandssiden med de tyske skibe.
Kl. 4.03.
Udsigt mod Sjællandssiden hvor de tyske skibe "Stettin" og "Hansestadt Danzig" passerer uhindret.75 mm kanonen set fra Sjællandssiden. Kystartilleristerne er iført marinens stortrøje, men var muligvis iført lyst drejlstøj.75 mm kanonen set fra andre vinkler

Den færdige opstilling

Der udføres et udsnit af fortet omkring "kanonen" med en malet baggrund af Sjællandssiden med de tyske skibe.
Alternativt anvendes der skibsmodeller. Situationen er omtalt i Lars Lindebergs bog på side 14

Modelopstillingen viser

Det danske vagthold ser til, mens Isbryderen Stettin og passagererdamperen "Hansestadt Danzig" sejler forbi fortet uden at de affyrer varselsskud kl. 4.03.Chefen, orlogskaptajn Topsøe Jensen var, under protest, sendt i land 8. april. Siuationen er omtalt i Lars Lindebergs bog “De så det ske den 9. april” på side 14

Tilbage til forrige side