Europa: Før den 9. april 1940

I styrkeforhold 1:1.000


Montre 4. Vinterkrigen 1939 - 1940

I alt 100 figurer

Plancheskitse 4

Modelopstillingen viser
Vinterklædte finske soldater der overrasker en sovjetisk kolonne

Opstillingen viser envidere krigens indbyrdes styrkeforhold
Finland 0,25 mill. = 25 figurer
Sovjet 0,75 mill. = 75 figurerDen færdige opstilling:
Der udføres et udsnit af et typisk finsk skovlandskab til modellerne.Finnerne udnyttede terrænet og deres færdigheder på skiRusserne blev overrasket gang på gangVinterkrigen
30. november1939 - 13. marts 1940

Mod russernes ca. 750.000 mand og kæmpemæssig materiel overlegenhed kunne finnerne kun stille med ca. 250.000 mand og meget lidt materiel. Men russernes taktik og materiel lod meget tilbage at ønske, og de første operationer i december 1939 slog fejl som følge af finnernes mod, udholdenhed og dygtige udnyttelse af terrainet. I de uendelige snedækkede skove blev store russiske enheder overrasket af små finske enheder hvor de blev totalt udslettet. Til sidst indsatte russerne en stor mængde artilleri og tvang finnerne til forhandlingsbordet, hvorved de måtte afstå ca. 10 % af deres område til russerne.

Baggrund

Umiddelbart efter at have deltaget i Polens deling tvang Sovjetunionen Litaunen, Letland og Estland
til at afstå baser for hær, flåde og flyvevåben til russiske styrker. Derpå vendte russerne sig mod Finland.
Efter et diplomatisk pres med store russiske krav, brød forhandlingerne mellem Sovjet og Finland sammen.

Efterfølgende konsekvenser
af Vinterkrigen

Tre måneder senere annekterede russerne Litaunen, Letland og Estland og afsluttede dermed deres bestræbelser på at sikre adgangsvejene til Leningrad mod et tysk angreb.


Kildeeksempel

Øjenvidner til anden Verdenskrig side154 - 158.

Tilbage til forrige side