Den 2. Verdenskrig 1939 - 45:

I styrkeforhold 1:10.000


Montre 1a Krigens industriel/materielle skakspil
Montre 1b Krigens menneskelige skakspil

Ingen figurer
I alt 10.000 figurer

Plancheskitse 1


Montre 1a Krigens industriel/materielle skakspil

Ingen figurer

Krigens industriel/materielle skakspil:

Modeller i skala 1:750 Montrens grundplan er 60 x 60 cm
Viser forholdet mellem tanks, skibe og fly fra de forskellige magter og angiver det industrielle styrkeforhold.
Her er de 10.000 mand repræsenteret ved hjælp af prikker.

Principopstilling af krigens skakspil:
Figurernes antal (her prikker) angiver de forskellige landes respektive styrke.


Øverste halvdel med
De Allierede: 6.500 = 65 mill mand
Nederste halvdel med:
Axemagter: 3.000 = 30 mill. mand
Nederste halvdel yderst til højre:
Neutrale: 500 = 5 mill. mand
Fotografering af 10.000 figurer i skala 1:75 til montre 1b pågår !


Montre 1b Krigens menneskelige skakspil

I alt 10.000 figurer

Montrens grundplan er 4 x 4 m

Menneskemasserne i historiens største konflikt formidles ofte med statistisk og abstrakte tal og sætter i høj grad vores fatteevne på prøve.

De forsøges her gjort forståeligt ved hjælp af 10.000 personfigurer, som repræsenterer 100 mill. mand fra Axemagter, Allierede og Neutrale.Her vises 10 ud af de 10.000 figurer som hver er 2,4 cm høje fra Britisk Indien:

Fra venstre:
Ghandi, Wavell, Nehru
Indiske Nationale Arme:
Bose med soldaterTilbage til forrige side