Den 2. verdenskrig & 9. april 1940

Baggrund:

Rekonstruktionsmodeller er en visuel udtryksform hvis udførelse kræver store informationsmængder.

Baggrunden for projekt “Den 2. verdenskrig & 9. april 1940.”

Der er gennem 30 år skabt 12.800 personfigurer og 1200 modeller til illustration af nævnte begivenheder og historiske tema. De mange års research har givet adgang til et større netværk af personer, institutioner og foreninger med viden på området samt over 20 veteraner født 1912 - 20, fra især kampene i Sønderjylland.

Projektet løftes yderligere af den dokumentation som er indsamlet og bearbejdet inkl. holdte interviews.
Med erfaringer fra flere end 30 udstillinger på bl.a. Ny Carlsberg Glyptotek og Historiecenter Dybbøl Banke skønnes det, at udstillingen, som for en del er baseret på nulevende veteraners vidneberetninger, vil styrke den pædagogiske dimension i historieformidlingen i uddannelsessystemet og i et bredere publikum.

Lars Heckermann juli 2003

Tilbage til forsiden