Den 2. verdenskrig & 9. april 1940

Formål:Nürnberg 1938
Masseparade før
2. Verdenskrigs udbrudFra det globale -

- til det lokale


27/Lundgaard og 38/Petersen venter på tyskerne i Sønderport i Åbenrå den 9. april kl. 6.45

Åbenrå 1940
27/Lundgaard og 38/Petersen
venter på tyskerne i Sønderport i Åbenrå den 9. april kl. 6.45


* Idé
Der er skrevet meget om Den 2. Verdenskrig og 9. april, men få medier kan levendegøre historiske begivenheder,
som gengivelse via rekonstruktionsmodeller. Rekonstruktionsmodeller er en visuel udtryksform, som støtter andre
medier og øger de pædagogiske muligheder for bedre indlæring og reel oplevelse. En slags officerskolens "terrænbordsprincip" til anskueliggørelse og forståelse.

* Formålet
Er via miniaturemodeller, illustrationer og tekst, at give indtryk af de historiske
begivenhedermed følgende opbygning:

2. Verdenskrig: Globalt & Kontinentalt: At fremme forståelse med særligt fokus på :
* Situationen i Verden og Europa gennem scenarier med i alt 11.250 personfigurer
* Nationale, kulturelle, religiøse, politiske og udviklingsmæssige forhold og sammenhænge
* Proportioner med styrke- og størrelsesforhold som giver abstrakte taloplysninger konkret form

Den 9. april: Regionalt & Lokalt: At fremme forståelsen omkring situationen den 9. april 1940 koncentreret om:
* Trusselsbilledet mod Skandinavien og Danmark gennem scenarier med i alt 1.550 personfigurer
* De militære begivenheder med hovedvægt lagt på kampene i grænselandet og "danskheden"
* Begivenhedernes årsager, baggrunde og overvejelser, samt de danske soldaters personlige oplevelser

Inspirationen
Kommer fra Lars Lindebergs bøger "De så det ske" samt kildemateriale
fra beretninger, bøger, fotos og radioudsendelser.
til rekonstruktions illustrationer og -modeller

Fra beretningertil rekonstruktions illustrationerog rekonstruktionsmodeller


Figurerne er 2,4 cm høje

Tilbage til forsiden