Øvrige - delsamling med ca. 10.000 personfigurer

Denne delsamling af den Historiske Miniature Samling giver eksempler på en blanding af figurer fra forhistorisk tid med dinosauer, dyr og mennesker.


Borg angribes af Robin Hood og hans mænd

Myter m.v.
For eksempel myter som Illiaden og Odyseen, romanfigurer fra Robin Hood m.m.

Muligheder for sammenligninger
Alverdens dyr, civilpersoner og andre modeller som kan bruges til opstillinger der kræver forståelse af indbyrdes størrelsesforhold mellem mennesker, dyr, bygningsværker. Hvor stor er en elefant i forhold til en Tyrannusaurus ?

Diverse historiske opstillinger
Der er en masse historiske figurer som det ikke har været muligt at placere i de andre samlinger, da de er afgrænsede til de 10.000 figurer eller handler om Danmarkshistorie. Disse figurer er mulige at opstille i store slagscener der omhandler begrebet "numerisk fatteevne".

Tilbage