Idé og mål for Den Historiske Miniature Samling
1) Den Historiske Miniature Samlings idé er følgende:
At supplere historiefortællingen med modelopstillinger. Samlingen omfatter heste, dyr, flag i skala 1:75 i detaljeringsgraden 1/10 mm og muliggør illustrative opstillinger af historiske begivenheder fra over 500
forskellige kulturer fra før de gamle egyptere op til idag.
Samlingen er opdelt i 4 delsamlinger og er udført siden 1973 (nu over 30år).


2) Den Historiske Miniature Samlings mål er følgende:

At udstille samlingens flere end 33.000 personfigurer og 7.000 modeller på ca. 5.000 – 8.000 m2 udstillingsareal
f.eks. 50 lokaler á 100 m2 eller 10 lokaler á 800 m2.

Udstillingslokale på 800 m2
Her ses et lokale med 20 glasmontre med i alt 3.000 figurer, ca. 150 figurer pr. montre, samt plancher, originalopstilllinger, computercentral og installationer.

* En planche eller digitalskærm knytter sig til hver enkelt
montres indhold og fortæller om historien.

*Originalopstillinger i 1:1 blandes mellem montrene.
Udstyr og voksfigurer med uniformer i naturlig størrelse

*Computercentral: Virkning mellem udstillingen og de
oplysninger som kan søges på nettet er et vigtigt aktiv,
samtidig med at der er computerspil om emnerne.

Installationer:
* Billedeffekter: Videomonitorer med ugerevuer fra tiden
* Lydeffekter: Musik og lydeffekter fra tiden
* Lyseffekter: Belysning af det udstillede er en vigtig faktor
som bør prioriteres højt.


Den 3 dimensionale effekt er bedst når man kan gå rundt om udstillingsmontre og genstande

Pladskrav for hele samlingen fordelt på de forskellige delsamlinger. Ialt 7 sale á 800 m2 er ialt 5.600 m2

* Verdenshistorien 10.000 figurer

4 x 800 m2


Oldtid - Middelalder - Revolution


USA & Europa i 1800 tallet


Verdenskrigene 1900 - 45


Kold krig og Ny orden 1945 - 2000

* Danmarkshistorien 3.000 figurer

1 x 800 m2


Oldtid - nutid
* 2. Verdenskrig 10.000 figurer

1 x 800 m2


Alle nationer opmarcheret 1:10.000
* Øvrige 10.000 figurer

1 x 800 m2


Forskellige opstillinger

Tilbage til forsiden